Verpleegkundige werwing

Nurse Recruitment

Welkom by verpleegkundige werwing en retensie

Die Departement van gesondheidsdienste het 'n verantwoordelikheid om die veiligheid en gehalte van verpleegsorg wat aan ons pasiënte verskaf word, te verseker. 'N kritieke komponent van veiligheid en kwaliteit is 'n soliede verpleeginfrastruktuur wat 'n doeltreffende werwing en retensieplan inkorporeer. Die infrastruktuur bestaan uit die oog op die terrein verpleegster Werwers om aansoekers en nuwe huur deur die in-Boarding proses te help.

Werwing gaan oor die oorbrugging van die ervaring, kennis en vaardighede van die geregistreerde verpleegkundige en ander gesondheidswerkers en wat ooreenstem met hulle met die spesifieke pasiëntsorgbehoeftes van die Departement van gesondheidsdienste.