Mga Relasyong Empleyado

header-title-dekorasyonMga Relasyong Empleyado

Nagbibigay ang kawani ng Relasyong Empleyado ng panteknikal na payo tungkol sa mga hinaing, nagbibigay ng tauhan ng HR sa lahat ng mga lokal na Komite sa Paggawa / Pamamahala at Pagpupulong at Konsulta / Pagkumpirma, nagsasagawa ng Appraisal of Promotability na mga pagpupulong sa apela, sinisiyasat ang mga reklamo ng empleyado, pinag-uusapan ang mga isinasaad na kasunduan sa pag-areglo para sa mga pamamagitan, kumakatawan sa Kagawaran sa pamamagitan ng mga hinaing sa Lokal 721 at nagbibigay ng tulong sa payo bilang paghahanda sa mga arbitrasyon na kasama ang pangangalap ng ebidensya, pagkilala sa mga saksi, mga patakaran sa pagsasaliksik, mga probisyon ng MOU, at edukasyon ng payo sa mga patakaran at pamamaraan ng County.

Ang tauhan ng empleyado ng Relasyon ay nakikipagtagpo rin sa mga naaangkop na unyon sa mga item sa pagkontrata na naka-iskedyul para sa agenda ng Lupon ng Mga Superbisor at sa mga patakaran at pamamaraan sa buong Serbisyo sa Kalusugan. Ang kawani ng Pakikipag-ugnay ng empleyado ay nagsama ng mga aktibidad ng sama-samang pagtitinda para sa Mga Serbisyong Pangkalusugan, at mga ulat tungkol sa mga aksyon sa trabaho sa CAO at pamamahala ng ehekutibo.

Numero ng Telepono: (323) 869-7128